โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)เข้ารอบประกวดโรงเรียนพระราชทานปีนี้

(13 กุมภาพันธ์ 2555) ...วันนี้ขอรายงานข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันถึง ความคืบหน้าของโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 1 ของเรา ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของประกวดโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว ซึ่งในวันที่คณะกรรมการได้เข้าประเมินผลรอบสุดท้ายนั้น ทางคุณวรรณา องค์ประเสริฐ ผู้จัดการโครงการโลกนิทานของหนู ได้รับเชิญจากทางโรงเรียนให้เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดนิทานในโครงการด้วย

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (เป็นโครงการตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริต้องการให้แต่ละโรงเรียนจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ผลดีในภาพรวม) ได้เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจากการประกวดเป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเหลือเพียง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) จ.สมุทรประการ และ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จ.นนทบุรี

รายนามคณะกรรมการประเมินทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายโพยม ชมพูไสย, ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. ปทุมธานี เขต 2 – ประธานกรรมการประเมิน
2. นางจารุรัตน์ เข็มราย, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปทุมธานี เขต 2 – เลขานุการ
3. นายพิจารณ์ ดานุวงศ์, ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 2
4. นายดำรง พันธ์สวัสด์, ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมือง จ.ปทุมธานี
5. นายสมศักดิ์ คดโพธิ์, ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป. นนทบุรี เขต 2 (อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา)

ตัวแทนนักเรียน เตรียมตั้งแถวรอรับคณะกรรมการผู้มาประเมินค่ะ สวยๆ กันทั้งนั้นเลย

คณะผู้ประเมินเดินทางมาถึง ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านอย่างอบอุ่นค่ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)ว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา เลี้ยงรับรองคณะกรรมการ

พร้อมพาเดินชมอาคารเรียนโดยรอบค่ะ

ได้เวลาน้องๆ นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

เคารพธงชาติพร้อมกับนักเรียน

โฉมหน้าคณะกรรมการประเมินทั้ง 5 ท่าน

คุณครูร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และคุณวรรณาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดนิทาน ในโครงการโลกนิทานของหนู

วันนั้น ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “พี่เล่านิทานให้น้องฟัง” ในห้องสมุดนิทาน พี่ ป.4 เล่าให้น้อง ป.1-ป.2 ฟัง กรรมการทุกท่านที่เข้าชมต่างชื่นชอบ ทั้งกิจกรรมและบรรยากาศในห้องสมุดนี้

กรรมการท่านหนึ่งเสนอว่า น่าจะมีการจัดประกวดแต่งนิทานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศด้วย

กรรมการอีกท่านหนึ่ง เสนอว่า ทางโครงการควรเริ่มประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 คือ สร้างเสริมจินตนาการ ได้แล้ว เนื่องจากทำมา 5-6 ปี อยากทราบว่า เริ่มมี “ซัก seed หนึ่ง” เกิดขึ้นมาบ้างหรือยัง

หลังจากนี้ กรรมการชุดนี้จะเข้าไปประเมิน รร.วัดเชิงกระบือ แถวบางกรวย นนทบุรี และหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน เราก็จะทราบผลกันค่ะ

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโลกนิทานได้จากที่นี่เร็วๆ นี้ หรือผ่านทางเฟซบุ๊คที่ http://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS แล้วอย่าลืมเข้ามากด Like กันด้วยนะคะ

 Copyright 2009 The Value Systems Co., Ltd. All right reserved.
21st Floor, Serm-Mit Tower, 159/35 Sukhumvit 21 Road (Asok),
North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel. 0-2661-6666, 0-2261-2900
Fax. 0-2661-6990 (center), 2661-6564 (sales), 2661-6910 (services)
Contact our WebmasterTo advertise, click here